voorwaarden

Algemene voorwaarden 

 

2dehands1kans is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08186361.

De leveringsvoorwaarden van 2dehands1kans.nl zijn van toepassing op alle leveringen. Door het plaatsen van een bestelling bij 2dehands1kans.nl geeft de klant aan met deze leveringsvoorwaarden akkoord te gaan en aanvaard de klant voorts dat deze deel uitmaken van de koopovereenkomst tussen de klant en 2dehands1kans.nl. Deze komen in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken. 

Alle op de website vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. 2dehands1kans.nl kan de prijzen van de artikelen tussentijds aanpassen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden niet voor bestelingen die op dat moment al zijn geplaatst. 

2dehands1kans.nl heeft het recht de leveringsvoorwaarden en de inhoud van de winkel tussentijds te wijzigen. 

Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van druk-, type- en zetfouten. 2dehands1kans.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden, indien de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een vergissing of typefout ging. 

De aanbiedingen van 2dehands1kans.nl gelden zolang de voorraad strekt. 

De artikelen blijven eigendom van 2dehands1kans.nl tot de klant aan alle leveringsvoorwaarden heeft voldaan. 

De administratie van 2dehands1kans.nl wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te geven van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen. 

2dehands1kans.nl zal er altijd naar streven eventuele geschillen in goed overleg met de klant op te lossen. Op alle mogelijke resterende conflicten sorterend onder deze leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

Indien 2dehands1kans.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Na dertig dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht vallen alle tekortkomingen welke 2dehands1kans.nl niet aan te rekenen zijn.  

 Bestellen: 

2dehands1kans.nl neemt de bestelling in behandeling nadat het bestelproces van de webwinkel is doorlopen. De overeenkomst tussen de klant en 2dehands1kans.nl wordt van kracht op het moment dat de klant de bestelling plaatst door op de knop ‘Bestelling bevestigen’ te klikken. De klant ontvangt dan een e-mail met een bestelnummer ter bevestiging van de bestelling. Indien de klant deze niet mocht ontvangen is de overeenkomst toch van kracht. 


Betalingen: 

Leveringen vinden plaats op basis van vooruitbetaling. Zodra de volledige betaling ontvangen is, wordt de bestelling verstuurd. De klant ontvangt per e-mail een bevestiging van zijn/haar betaling aan 2dehands1kans.nl. 

Het aankoopbedrag dient binnen 10 dagen bijgeschreven te zijn op de rekening van 2dehands1kans.nl. Indien de betaling niet binnen 10 dagen door 2dehands1kans.nl is ontvangen kan 2dehands1kans.nl de bestelling annuleren. De klant kan hierna geen rechten meer ontlenen aan de geannuleerde bestelling. 

vanaf 1.1.2013 is 2dehands1kans is bij verkeerde betalingen/bestellingen genoodzaakt hier 0.25 euro cent administratie (bankkosten) in rekening te brengen.

Verzendingen: 

2dehands1kans.nl levert onder vooruitbetaling. Na ontvangst van de betaling kan de bestelling op werkdagen binnen 48 uur worden afgeleverd. 

Bestellingen worden verstuurd via TNT Post of DHL . 2dehands1kans.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies en/of beschadiging van pakjes tijdens een verzending. Om dit risico uit te sluiten wordt de mogelijkheid geboden om de artikelen verzekerd te versturen. 

De klant is verplicht om direct na ontvangst te controleren of de bestelling aan de overeenkomst voldoet. Indien dit niet het geval is, dient de klant 2dehands1kans.nl, binnen 2 dagen na ontvangst, via e-mail hiervan op de hoogte te brengen onder vermelding van het bestelnummer. Wanneer er binnen 2 dagen geen melding is gemaakt, wordt 2dehands1kans.nl geacht in overeenstemming met de verplichtingen te hebben geleverd. Als een artikel inderdaad niet conform de overeenkomst is geleverd, bepaald 2dehands1kans.nl of het desbetreffende artikel wordt geruild of teruggenomen. In dit geval komen de kosten voor verzending dan voor rekening van 2dehands1kans.nl. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Retouren: 

Alle artikelen die aangeboden worden in deze webwinkel zijn nieuw of gebruikt. 

Ruilen kan indien: 
• verzoek tot retournering wordt verstuurd binnen 2 dagen na ontvangst van de artikelen; 
• 2dehands1kans.nl akkoord gaat met de retournering; 
• de artikelen onbeschadigd zijn; 
• de artikelen voorzien zijn van de juiste verpakking. 

Bij het verzoek tot retournering dient melding gemaakt te worden van de naam van de klant, de reden voor de retournering en het bestelnummer waaronder het artikel geleverd is. Niet aangemelde retouren worden niet in behandeling genomen. De kosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de klant. 
Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van 2dehands1kans.nl schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling, gebruik of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal 2dehands1kans.nl de klant hiervan in kennis stellen waarna het artikel binnen een week aan de klant zal worden geretourneerd. 

2dehands1kans.nl geeft geen geld terug. 

Nieuwe artikelen: 
Er kan een vervangend artikel voor de door 2dehands1kans.nl geaccepteerde retourzending besteld worden. In het opmerkingsveld van het bestelformulier in de webwinkel kun je verwijzen naar bestelnummer van het geretourneerde artikel. Zodra het geretourneerde artikel in goede orde ontvangen is, wordt de nieuwe bestelling verzonden. 

Gebruikte artikelen: 
Gebruikte artikelen kunnen niet worden geruild. 

Mocht er op het moment van retournering geen geschikt alternatief voorradig zijn, wordt de klant een tegoedcode aangeboden. 


Privacy beleid: 

2dehands1kans.nl respecteert de privacy van haar klanten en gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van de klant. 

Alle informatie met betrekking tot de persoonsgegevens van de klant worden zorgvuldig beheerd en bewaard in een database. De gegevens van de klant zijn alleen voor intern gebruik door 2dehands1kans.nl en zullen nooit aan derden worden verstrekt.